Categoría: Plano

Percorridos do tranvia na Coruña (1930)

Percorridos do tranvía na Coruña en 1930 nas líneas urbanas e na línea de Sada.

Anuncios

Faragullas

De onde se fala de pedras e rúas, dos prezos das comidas no baile de máscaras, da Poesía, a Picota e a imprenta.

Faragullas

Publicidade do “Gabinete lactoscópico” e “La Carbonería doméstica”, as fotos de Coruña do Museo Albert-Kahn, os marcos do ceo e os marcos do Monte de San Pedro e os vapores “Amboage” e “Ares”. Pero comenzamos no Borrazás…