Categoría: Plano

Faragullas

Aceite que hai raia! Das primeiras hostias e bautizos, de cancións e de alcohol, de plans labañouneros e de botellas ó mar.

Faragullas

Publicidade do “Gabinete lactoscópico” e “La Carbonería doméstica”, as fotos de Coruña do Museo Albert-Kahn, os marcos do ceo e os marcos do Monte de San Pedro e os vapores “Amboage” e “Ares”. Pero comenzamos no Borrazás…