Faragullas

Onde se di pouco sobre os bens da Capela de Atocha (1718), o burning love do Jacinto e Leonor (1854), a facilidade para morrer de accidente sendo soldado (1859), onde botar un billar nesta cidade (1887), cal e a validez dos goles co partido rematado (1911), a oleada platillista do Bar Venecia (1953) e como distinguir o dieldrín da fariña de facer pan (1970).

Anuncios

Faragullas

Faragullas: a rúa que nunca foi, a xénese das Forzas Aéreas de Visma, os vapores que nunca levaban tropa, unha cerimonia de amor libre, a morte no foso da Torre de Arriba, as ferruxentas tercerolas do Orzán e a captura da misteriosa Stein “con arreglo al reglamento de la Ley de Vagos”.